Thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 1180 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
2 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
3 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
4 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
5 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
6 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
7 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
8 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
9 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
10 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
11 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
12 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
13 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
14 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
15 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
16 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
17 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
18 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
19 Bổ sung nội dung ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
20 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch UBND TP Phan Thiết Tư pháp
21 Cấp GCN an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản UBND TP Phan Thiết Thương mại
22 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường(T.H có một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại khoảng 1,2 và 5 Điều 50 Luật ĐĐ) UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
23 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường(T.H không có một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại khoảng 1,2 và 5 Điều 50 Luật ĐĐ) UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
24 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
25 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
26 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
27 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
28 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
29 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
30 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
31 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
32 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
33 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
34 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
35 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
36 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
37 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
38 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
39 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
40 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
41 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
42 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
43 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
44 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
45 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
46 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
47 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
48 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
49 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
50 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
51 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
52 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất. UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
53 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất. UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
54 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất. Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
55 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất. Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
56 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất. Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
57 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất. Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
58 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất. Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
59 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất. Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
60 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
61 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường, xã đối với trường hợp không chứng nhận tài sản gắn liền với đất. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
62 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
63 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
64 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
65 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
66 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
67 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
68 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
69 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
70 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
71 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
72 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
73 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
74 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
75 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
76 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
77 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
78 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
79 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
80 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
81 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Tiến Lợi Cấp phép Xây dựng
82 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Tiến Thành Cấp phép Xây dựng
83 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Thiện Nghiệp Cấp phép Xây dựng
84 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Tài Cấp phép Xây dựng
85 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Trinh Cấp phép Xây dựng
86 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Xuân An Cấp phép Xây dựng
87 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Thanh Hải Cấp phép Xây dựng
88 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Bình Hưng Cấp phép Xây dựng
89 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Lạc Đạo Cấp phép Xây dựng
90 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Thắng Cấp phép Xây dựng
91 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Hưng Long Cấp phép Xây dựng
92 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Long Cấp phép Xây dựng
93 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Hàm Tiến Cấp phép Xây dựng
94 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Phong Nẫm Cấp phép Xây dựng
95 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh). UBND TP Phan Thiết Cấp phép Xây dựng
96 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh). Phường Mũi Né Cấp phép Xây dựng
97 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh). Phường Phú Hài Cấp phép Xây dựng
98 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh). Phường Phú Thủy Cấp phép Xây dựng
99 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống (kể cả xin cấp giấy phép xây dựng tạm, không phải nhà ở, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh). Phường Đức Nghĩa Cấp phép Xây dựng
100 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn UBND TP Phan Thiết Cấp phép xây dựng
101 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị UBND TP Phan Thiết Cấp phép xây dựng
102 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Tiến Lợi Cấp phép xây dựng
103 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Tiến Thành Cấp phép xây dựng
104 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Thiện Nghiệp Cấp phép xây dựng
105 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) UBND TP Phan Thiết Cấp phép xây dựng
106 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Mũi Né Cấp phép xây dựng
107 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Hài Cấp phép xây dựng
108 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Tài Cấp phép xây dựng
109 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Thủy Cấp phép xây dựng
110 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Trinh Cấp phép xây dựng
111 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Xuân An Cấp phép xây dựng
112 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Thanh Hải Cấp phép xây dựng
113 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Bình Hưng Cấp phép xây dựng
114 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Nghĩa Cấp phép xây dựng
115 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Lạc Đạo Cấp phép xây dựng
116 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Thắng Cấp phép xây dựng
117 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Hưng Long Cấp phép xây dựng
118 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Long Cấp phép xây dựng
119 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Hàm Tiến Cấp phép xây dựng
120 Cấp giấy phép đào lòng lề đường (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Phong Nẫm Cấp phép xây dựng
121 cấp Giấy phép đậu, đỗ tạm thời cho các phương tiện vận tải UBND TP Phan Thiết Cấp phép xây dựng
122 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Xã Phong Nẫm Cấp phép xây dựng
123 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Xã Tiến Lợi Cấp phép xây dựng
124 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Xã Tiến Thành Cấp phép xây dựng
125 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Xã Thiện Nghiệp Cấp phép xây dựng
126 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường UBND TP Phan Thiết Cấp phép xây dựng
127 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Phú Tài Cấp phép xây dựng
128 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Phú Thủy Cấp phép xây dựng
129 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Phú Trinh Cấp phép xây dựng
130 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Xuân An Cấp phép xây dựng
131 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Thanh Hải Cấp phép xây dựng
132 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Bình Hưng Cấp phép xây dựng
133 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Đức Nghĩa Cấp phép xây dựng
134 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Lạc Đạo Cấp phép xây dựng
135 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Đức Thắng Cấp phép xây dựng
136 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Hưng Long Cấp phép xây dựng
137 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Đức Long Cấp phép xây dựng
138 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường Phường Hàm Tiến Cấp phép xây dựng
139 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường. Phường Mũi Né Cấp phép xây dựng
140 Cấp giấy phép đổ vật liệu lề đường. Phường Phú Hài Cấp phép xây dựng
141 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
142 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh vũ trường UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
143 Cấp lại bản chính giấy khai sinh UBND TP Phan Thiết Tư pháp
144 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
145 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
146 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
147 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
148 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
149 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
150 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
151 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
152 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
153 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
154 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
155 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
156 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
157 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
158 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
159 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
160 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
161 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
162 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
163 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
164 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
165 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
166 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
167 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
168 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
169 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
170 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
171 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
172 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
173 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
174 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
175 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
176 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
177 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
178 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
179 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
180 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
181 Cấp lại GCN ĐKKD cho hộ kinh cá thể Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
182 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
183 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
184 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
185 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
186 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
187 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
188 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
189 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
190 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
191 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
192 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
193 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
194 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
195 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
196 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
197 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
198 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
199 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
200 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
201 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
202 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
203 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
204 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
205 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
206 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
207 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
208 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
209 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
210 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
211 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
212 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
213 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
214 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
215 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
216 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
217 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
218 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
219 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
220 Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
221 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
222 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
223 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
224 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
225 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
226 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
227 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
228 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
229 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
230 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
231 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
232 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
233 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
234 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
235 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
236 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
237 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
238 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
239 Cấp mới GCN ĐKKD Hộ kinh doanh cá thể Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
240 Cấp phép xây dựng công trình UBND TP Phan Thiết Cấp phép xây dựng
241 Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với người có công và con của họ Phường Phú Hài Lao động TBXH
242 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
243 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
244 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
245 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
246 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
247 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
248 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
249 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
250 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
251 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
252 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
253 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
254 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
255 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
256 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
257 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
258 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
259 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
260 Chấm dứt hoạt động kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
261 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Xuân An Lao động TBXH
262 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Thanh Hải Lao động TBXH
263 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Bình Hưng Lao động TBXH
264 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
265 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
266 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Đức Thắng Lao động TBXH
267 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Hưng Long Lao động TBXH
268 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Đức Long Lao động TBXH
269 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
270 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
271 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
272 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Phú Thủy Lao động TBXH
273 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Xã Tiến Thành Lao động TBXH
274 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Phú Tài Lao động TBXH
275 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
276 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Phường Phú Trinh Lao động TBXH
277 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất (T.H cấp đổi sổ) UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
278 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất (TH không cấp đổi sổ) UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
279 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
280 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
281 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
282 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
283 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
284 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
285 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
286 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
287 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
288 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
289 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
290 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
291 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
292 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
293 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
294 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
295 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
296 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
297 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ) Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
298 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH cấp đổi sổ). Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
299 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
300 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
301 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
302 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
303 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
304 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
305 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
306 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
307 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
308 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
309 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
310 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
311 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
312 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
313 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
314 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
315 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ) Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
316 Cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. (TH không cấp đổi sổ). Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
317 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
318 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
319 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
320 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
321 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
322 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
323 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
324 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
325 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
326 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
327 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
328 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
329 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
330 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
331 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
332 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
333 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
334 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân( Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
335 Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
336 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
337 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
338 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
339 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
340 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
341 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
342 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
343 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
344 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
345 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
346 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
347 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
348 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
349 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
350 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
351 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận. Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
352 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
353 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận. Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
354 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không cấp đổi giấy chứng nhận.(copy) Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
355 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
356 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
357 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
358 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
359 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
360 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
361 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
362 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
363 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
364 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
365 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
366 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
367 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
368 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
369 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
370 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
371 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận(copy) Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
372 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận(copy) Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
373 Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất đồng thời với cấp đổi giấy chứng nhận. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
374 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
375 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
376 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
377 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
378 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
379 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
380 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
381 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
382 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép. Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
383 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép. Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
384 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
385 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
386 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
387 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
388 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
389 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
390 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép. Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
391 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
392 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Phong Nẫm Cấp phép xây dựng
393 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Tiến Lợi Cấp phép xây dựng
394 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Tiến Thành Cấp phép xây dựng
395 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Thiện Nghiệp Cấp phép xây dựng
396 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) UBND TP Phan Thiết Cấp phép xây dựng
397 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Mũi Né Cấp phép xây dựng
398 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Hài Cấp phép xây dựng
399 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Tài Cấp phép xây dựng
400 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Thủy Cấp phép xây dựng
401 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Trinh Cấp phép xây dựng
402 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Xuân An Cấp phép xây dựng
403 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Thanh Hải Cấp phép xây dựng
404 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Bình Hưng Cấp phép xây dựng
405 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Nghĩa Cấp phép xây dựng
406 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Lạc Đạo Cấp phép xây dựng
407 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Thắng Cấp phép xây dựng
408 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Hưng Long Cấp phép xây dựng
409 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Long Cấp phép xây dựng
410 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Hàm Tiến Cấp phép xây dựng
411 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
412 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
413 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
414 Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng UBND TP Phan Thiết Cấp phép xây dựng
415 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
416 Kế hoạch bảo vệ môi trường / Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. UBND TP Phan Thiết Cam kết môi trường
417 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu UBND TP Phan Thiết Cam kết môi trường
418 Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm UBND TP Phan Thiết Thương mại
419 Kinh doanh UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
420 Kinh doanh mua bán lẻ rượu UBND TP Phan Thiết Thương mại
421 Kinh doanh mua bán lẻ thuốc lá UBND TP Phan Thiết Thương mại
422 Ngành nghề kinh doanh quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc Trạm y tế; cơ sở bán lẻ thuốc thành phẩm đông y, thuốc từ dược liệu UBND TP Phan Thiết Y tế
423 Tặng, cho quyền sở hữu đất. (TH Cấp đổi sổ) UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
424 Tặng, cho quyền sở hữu đất. (TH không cấp đổi sổ) UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
425 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
426 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
427 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
428 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
429 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
430 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
431 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
432 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
433 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
434 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
435 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
436 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
437 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
438 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
439 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
440 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
441 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
442 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
443 Thay đổi GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh cá thể( Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
444 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
445 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
446 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
447 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
448 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
449 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
450 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
451 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
452 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
453 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
454 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
455 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
456 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
457 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
458 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
459 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
460 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
461 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
462 Thông báo tạm ngừng ĐKKD cho Hộ kinh doanh cá thể Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
463 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
464 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
465 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
466 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
467 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
468 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
469 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
470 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
471 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
472 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
473 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
474 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
475 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
476 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
477 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
478 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
479 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
480 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
481 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
482 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
483 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
484 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
485 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
486 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
487 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
488 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
489 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
490 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
491 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
492 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
493 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
494 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
495 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
496 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
497 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
498 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
499 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
500 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
501 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích giảm) Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
502 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
503 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
504 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
505 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
506 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
507 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
508 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
509 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
510 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
511 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
512 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
513 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
514 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
515 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
516 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
517 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
518 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
519 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
520 Thủ tục biến động quyền sử dụng đất (T.H diện tích tăng) Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
521 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
522 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Mũi Né Lao động TBXH
523 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Phú Hài Lao động TBXH
524 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Phú Thủy Lao động TBXH
525 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Phú Tài Lao động TBXH
526 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Phú Trinh Lao động TBXH
527 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Xuân An Lao động TBXH
528 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Thanh Hải Lao động TBXH
529 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Bình Hưng Lao động TBXH
530 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
531 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
532 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Đức Thắng Lao động TBXH
533 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Hưng Long Lao động TBXH
534 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Đức Long Lao động TBXH
535 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
536 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
537 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Xã Tiến Thành Lao động TBXH
538 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
539 Thủ tục bổ sung tình hình thân trong hồ sơ liệt sĩ Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
540 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
541 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
542 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
543 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
544 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
545 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
546 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
547 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
548 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
549 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
550 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
551 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
552 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
553 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
554 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
555 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
556 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
557 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
558 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
559 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
560 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
561 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
562 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
563 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
564 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
565 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
566 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
567 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
568 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
569 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
570 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
571 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
572 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
573 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
574 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
575 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
576 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
577 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
578 Thủ tục Cấp lại, Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TH bị mất GCNQSDĐ) Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
579 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
580 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
581 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
582 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
583 Thủ tục Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
584 Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
585 Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
586 Thủ tục Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
587 Thủ tục Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
588 Thủ tục Công nhận Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa. UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
589 Thủ tục ghi chú kết hôn UBND TP Phan Thiết Tư pháp
590 Thủ tục ghi chú ly hôn UBND TP Phan Thiết Tư pháp
591 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Phú Trinh Lao động TBXH
592 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Xuân An Lao động TBXH
593 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Thanh Hải Lao động TBXH
594 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Bình Hưng Lao động TBXH
595 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
596 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
597 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Đức Thắng Lao động TBXH
598 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Hưng Long Lao động TBXH
599 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
600 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Đức Long Lao động TBXH
601 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Mũi Né Lao động TBXH
602 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
603 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
604 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Phú Hài Lao động TBXH
605 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
606 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Phú Thủy Lao động TBXH
607 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xã Tiến Thành Lao động TBXH
608 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phường Phú Tài Lao động TBXH
609 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
610 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Phú Trinh Lao động TBXH
611 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Xuân An Lao động TBXH
612 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Thanh Hải Lao động TBXH
613 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Bình Hưng Lao động TBXH
614 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
615 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
616 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Đức Thắng Lao động TBXH
617 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Hưng Long Lao động TBXH
618 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
619 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Đức Long Lao động TBXH
620 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Mũi Né Lao động TBXH
621 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
622 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
623 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Phú Hài Lao động TBXH
624 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
625 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Phú Thủy Lao động TBXH
626 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Xã Tiến Thành Lao động TBXH
627 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phường Phú Tài Lao động TBXH
628 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cánh mạng hoặt hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
629 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Phú Trinh Lao động TBXH
630 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Xuân An Lao động TBXH
631 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Thanh Hải Lao động TBXH
632 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Bình Hưng Lao động TBXH
633 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
634 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
635 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Đức Thắng Lao động TBXH
636 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Hưng Long Lao động TBXH
637 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
638 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Đức Long Lao động TBXH
639 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Mũi Né Lao động TBXH
640 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
641 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
642 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Phú Hài Lao động TBXH
643 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
644 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Phú Thủy Lao động TBXH
645 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Xã Tiến Thành Lao động TBXH
646 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Phú Tài Lao động TBXH
647 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
648 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Phú Trinh Lao động TBXH
649 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Xuân An Lao động TBXH
650 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Thanh Hải Lao động TBXH
651 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Bình Hưng Lao động TBXH
652 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
653 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
654 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Đức Thắng Lao động TBXH
655 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Hưng Long Lao động TBXH
656 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
657 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Đức Long Lao động TBXH
658 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
659 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
660 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Phú Hài Lao động TBXH
661 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
662 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Phú Thủy Lao động TBXH
663 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Tiến Thành Lao động TBXH
664 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phường Phú Tài Lao động TBXH
665 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
666 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Xuân An Lao động TBXH
667 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Thanh Hải Lao động TBXH
668 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Bình Hưng Lao động TBXH
669 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
670 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
671 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Đức Thắng Lao động TBXH
672 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Hưng Long Lao động TBXH
673 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
674 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Đức Long Lao động TBXH
675 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Mũi Né Lao động TBXH
676 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
677 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
678 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Phú Hài Lao động TBXH
679 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
680 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Phú Thủy Lao động TBXH
681 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Xã Tiến Thành Lao động TBXH
682 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Phú Tài Lao động TBXH
683 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
684 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Phường Phú Trinh Lao động TBXH
685 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Phú Trinh Lao động TBXH
686 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Xuân An Lao động TBXH
687 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Thanh Hải Lao động TBXH
688 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Bình Hưng Lao động TBXH
689 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
690 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
691 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Đức Thắng Lao động TBXH
692 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Hưng Long Lao động TBXH
693 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
694 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Đức Long Lao động TBXH
695 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Mũi Né Lao động TBXH
696 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
697 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
698 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Phú Hài Lao động TBXH
699 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
700 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Phú Thủy Lao động TBXH
701 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Tiến Thành Lao động TBXH
702 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Phú Tài Lao động TBXH
703 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
704 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
705 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Phú Trinh Lao động TBXH
706 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Xuân An Lao động TBXH
707 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Thanh Hải Lao động TBXH
708 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Bình Hưng Lao động TBXH
709 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
710 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
711 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Đức Thắng Lao động TBXH
712 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Hưng Long Lao động TBXH
713 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Đức Long Lao động TBXH
714 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
715 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Mũi Né Lao động TBXH
716 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
717 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
718 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Phú Hài Lao động TBXH
719 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
720 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Phú Thủy Lao động TBXH
721 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Xã Tiến Thành Lao động TBXH
722 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng Phường Phú Tài Lao động TBXH
723 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Xuân An Lao động TBXH
724 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Thanh Hải Lao động TBXH
725 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Bình Hưng Lao động TBXH
726 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
727 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
728 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Đức Thắng Lao động TBXH
729 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Hưng Long Lao động TBXH
730 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
731 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Đức Long Lao động TBXH
732 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Mũi Né Lao động TBXH
733 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
734 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
735 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Phú Hài Lao động TBXH
736 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
737 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Phú Thủy Lao động TBXH
738 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Xã Tiến Thành Lao động TBXH
739 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Phú Tài Lao động TBXH
740 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
741 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Phú Trinh Lao động TBXH
742 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Phú Trinh Lao động TBXH
743 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Xuân An Lao động TBXH
744 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Thanh Hải Lao động TBXH
745 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Bình Hưng Lao động TBXH
746 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
747 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
748 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Đức Thắng Lao động TBXH
749 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Hưng Long Lao động TBXH
750 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
751 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Đức Long Lao động TBXH
752 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Mũi Né Lao động TBXH
753 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
754 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
755 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Phú Hài Lao động TBXH
756 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
757 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Phú Thủy Lao động TBXH
758 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tiến Thành Lao động TBXH
759 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Phú Tài Lao động TBXH
760 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
761 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Phú Trinh Lao động TBXH
762 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Xuân An Lao động TBXH
763 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Thanh Hải Lao động TBXH
764 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Bình Hưng Lao động TBXH
765 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
766 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
767 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Đức Thắng Lao động TBXH
768 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Hưng Long Lao động TBXH
769 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
770 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Đức Long Lao động TBXH
771 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
772 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
773 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Phú Hài Lao động TBXH
774 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
775 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Phú Thủy Lao động TBXH
776 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tiến Thành Lao động TBXH
777 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Phú Tài Lao động TBXH
778 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
779 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Xuân An Lao động TBXH
780 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Thanh Hải Lao động TBXH
781 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Bình Hưng Lao động TBXH
782 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
783 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
784 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Đức Thắng Lao động TBXH
785 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Hưng Long Lao động TBXH
786 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
787 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
788 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Đức Long Lao động TBXH
789 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Mũi Né Lao động TBXH
790 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
791 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
792 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Phú Hài Lao động TBXH
793 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
794 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Phú Thủy Lao động TBXH
795 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Tiến Thành Lao động TBXH
796 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Tiến Thành Lao động TBXH
797 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Phú Tài Lao động TBXH
798 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
799 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
800 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Phú Trinh Lao động TBXH
801 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phường Phú Trinh Lao động TBXH
802 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
803 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
804 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
805 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
806 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
807 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
808 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
809 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
810 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
811 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
812 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
813 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
814 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
815 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
816 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
817 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
818 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
819 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
820 Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
821 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
822 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Mũi Né Lao động TBXH
823 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Phú Hài Lao động TBXH
824 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Phú Thủy Lao động TBXH
825 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Phú Tài Lao động TBXH
826 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Phú Trinh Lao động TBXH
827 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Xuân An Lao động TBXH
828 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Thanh Hải Lao động TBXH
829 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Bình Hưng Lao động TBXH
830 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
831 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
832 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Đức Thắng Lao động TBXH
833 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Hưng Long Lao động TBXH
834 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Đức Long Lao động TBXH
835 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
836 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
837 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Xã Tiến Thành Lao động TBXH
838 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
839 Thủ tục hổ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
840 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Xuân An Lao động TBXH
841 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Thanh Hải Lao động TBXH
842 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Bình Hưng Lao động TBXH
843 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
844 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
845 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Đức Thắng Lao động TBXH
846 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Hưng Long Lao động TBXH
847 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Đức Long Lao động TBXH
848 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Mũi Né Lao động TBXH
849 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
850 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
851 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Phú Hài Lao động TBXH
852 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Phú Thủy Lao động TBXH
853 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Phường Phú Tài Lao động TBXH
854 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
855 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Mũi Né Lao động TBXH
856 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Phú Hài Lao động TBXH
857 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Phú Thủy Lao động TBXH
858 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Phú Trinh Lao động TBXH
859 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Phú Tài Lao động TBXH
860 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Xuân An Lao động TBXH
861 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Thanh Hải Lao động TBXH
862 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Bình Hưng Lao động TBXH
863 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
864 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
865 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Đức Thắng Lao động TBXH
866 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Hưng Long Lao động TBXH
867 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Đức Long Lao động TBXH
868 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
869 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
870 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
871 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tiến Thành Lao động TBXH
872 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
873 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
874 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Mũi Né Lao động TBXH
875 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Phú Hài Lao động TBXH
876 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Phú Thủy Lao động TBXH
877 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Phú Tài Lao động TBXH
878 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Phú Trinh Lao động TBXH
879 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Xuân An Lao động TBXH
880 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Thanh Hải Lao động TBXH
881 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Bình Hưng Lao động TBXH
882 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
883 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
884 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Đức Thắng Lao động TBXH
885 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Hưng Long Lao động TBXH
886 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Đức Long Lao động TBXH
887 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
888 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
889 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Xã Tiến Thành Lao động TBXH
890 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
891 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
892 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
893 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Phú Trinh Lao động TBXH
894 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Xuân An Lao động TBXH
895 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Thanh Hải Lao động TBXH
896 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Bình Hưng Lao động TBXH
897 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
898 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
899 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Đức Thắng Lao động TBXH
900 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Hưng Long Lao động TBXH
901 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Đức Long Lao động TBXH
902 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
903 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Mũi Né Lao động TBXH
904 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
905 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
906 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Phú Hài Lao động TBXH
907 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
908 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Phú Thủy Lao động TBXH
909 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Xã Tiến Thành Lao động TBXH
910 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Phú Tài Lao động TBXH
911 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
912 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
913 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
914 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
915 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
916 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
917 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
918 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
919 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
920 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
921 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
922 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
923 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
924 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
925 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
926 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
927 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất. Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
928 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
929 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất. Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
930 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
931 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Phú Trinh Lao động TBXH
932 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Xuân An Lao động TBXH
933 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Thanh Hải Lao động TBXH
934 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Bình Hưng Lao động TBXH
935 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
936 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
937 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Đức Thắng Lao động TBXH
938 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Hưng Long Lao động TBXH
939 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Đức Long Lao động TBXH
940 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
941 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Mũi Né Lao động TBXH
942 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
943 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
944 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Phú Hài Lao động TBXH
945 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
946 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Phú Thủy Lao động TBXH
947 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Tiến Thành Lao động TBXH
948 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Phú Tài Lao động TBXH
949 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND TP Phan Thiết Lao động TBXH
950 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Mũi Né Lao động TBXH
951 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Phú Hài Lao động TBXH
952 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Phú Thủy Lao động TBXH
953 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Phú Tài Lao động TBXH
954 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Phú Trinh Lao động TBXH
955 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Xuân An Lao động TBXH
956 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Thanh Hải Lao động TBXH
957 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Bình Hưng Lao động TBXH
958 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Đức Nghĩa Lao động TBXH
959 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Lạc Đạo Lao động TBXH
960 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Đức Thắng Lao động TBXH
961 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Hưng Long Lao động TBXH
962 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Đức Long Lao động TBXH
963 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phường Hàm Tiến Lao động TBXH
964 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
965 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Tiến Thành Lao động TBXH
966 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Thiện Nghiệp Lao động TBXH
967 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Phong Nẫm Lao động TBXH
968 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính (T.H diện tích giảm) UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
969 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính(T.H diện tích tăng) UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
970 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản. UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
971 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND TP Phan Thiết Văn hóa thông tin
972 Thừa kế quyền sử dụng đất (T.H cấp đổi sổ) UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
973 Thừa kế quyền sử dụng đất (T.H không cấp đổi sổ) UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
974 Trợ cấp mai táng phí cho nhân thân người có công với cách mạng Xã Tiến Lợi Lao động TBXH
975 Xác nhận giấy tờ hộ tịch UBND TP Phan Thiết Tư pháp
976 Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân UBND TP Phan Thiết Thương mại
977 Đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với Dự án thuộc đối tượng phải lập Dự án đầu tư UBND TP Phan Thiết Cam kết môi trường
978 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND TP Phan Thiết Tư pháp
979 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND TP Phan Thiết Tư pháp
980 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Xã Thiện Nghiệp Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
981 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Hàm Tiến Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
982 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổI Phường Phú Hài Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
983 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Thanh Hải Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
984 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổI Phường Phú Thủy Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
985 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Bình Hưng Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
986 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Đức Long Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
987 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Đức Nghĩa Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
988 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Đức Thắng Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
989 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Mũi Né Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
990 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Hưng Long Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
991 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Lạc Đạo Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
992 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Phú Trinh Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
993 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Phú Tài Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
994 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Phường Xuân An Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
995 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Xã Phong Nẫm Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
996 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Xã Tiến Lợi Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
997 Đăng ký khai sinh – Cấp thể bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi Xã Tiến Thành Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
998 Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú Phường Mũi Né Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
999 Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú Xã Thiện Nghiệp Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
1000 Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú Phường Hàm Tiến Tư pháp - Bảo hiểm - Công an
1001 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND TP Phan Thiết Tư pháp
1002 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
1003 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
1004 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
1005 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
1006 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
1007 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
1008 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
1009 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
1010 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
1011 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
1012 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
1013 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
1014 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
1015 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
1016 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
1017 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
1018 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
1019 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
1020 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
1021 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND TP Phan Thiết Tư pháp
1022 Đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài UBND TP Phan Thiết Tư pháp
1023 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
1024 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
1025 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
1026 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
1027 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
1028 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
1029 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
1030 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
1031 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
1032 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
1033 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
1034 Đăng ký thành lập Hợp tác xã UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
1035 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
1036 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
1037 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
1038 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
1039 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
1040 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
1041 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
1042 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
1043 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
1044 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
1045 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
1046 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
1047 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
1048 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
1049 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
1050 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
1051 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
1052 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
1053 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
1054 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
1055 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
1056 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
1057 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
1058 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
1059 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
1060 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh( Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
1061 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Hài Đăng ký kinh doanh
1062 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Thủy Đăng ký kinh doanh
1063 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Tài Đăng ký kinh doanh
1064 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Phú Trinh Đăng ký kinh doanh
1065 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Xuân An Đăng ký kinh doanh
1066 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Thanh Hải Đăng ký kinh doanh
1067 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Bình Hưng Đăng ký kinh doanh
1068 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Đức Nghĩa Đăng ký kinh doanh
1069 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Lạc Đạo Đăng ký kinh doanh
1070 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Đức Thắng Đăng ký kinh doanh
1071 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Hưng Long Đăng ký kinh doanh
1072 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã UBND TP Phan Thiết Đăng ký kinh doanh
1073 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Đức Long Đăng ký kinh doanh
1074 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Mũi Né Đăng ký kinh doanh
1075 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Phường Hàm Tiến Đăng ký kinh doanh
1076 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Xã Phong Nẫm Đăng ký kinh doanh
1077 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Xã Thiện Nghiệp Đăng ký kinh doanh
1078 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Xã Tiến Lợi Đăng ký kinh doanh
1079 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Xã Tiến Thành Đăng ký kinh doanh
1080 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính UBND TP Phan Thiết Tư pháp
1081 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
1082 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
1083 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
1084 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
1085 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
1086 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
1087 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
1088 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
1089 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
1090 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
1091 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
1092 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
1093 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
1094 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
1095 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
1096 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
1097 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
1098 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
1099 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
1100 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
1101 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
1102 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
1103 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
1104 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
1105 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
1106 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
1107 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
1108 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
1109 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
1110 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
1111 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
1112 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
1113 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
1114 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
1115 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
1116 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
1117 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
1118 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
1119 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
1120 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
1121 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
1122 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
1123 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
1124 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
1125 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
1126 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
1127 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
1128 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND TP Phan Thiết Tài nguyên môi trường
1129 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
1130 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
1131 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
1132 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
1133 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
1134 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
1135 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
1136 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Hưng Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
1137 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) UBND TP Phan Thiết Đất đai - Tài nguyên môi trường
1138 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Đức Long Đất đai - Tài nguyên môi trường
1139 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
1140 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Xã Thiện Nghiệp Đất đai - Tài nguyên môi trường
1141 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Phú Hài Đất đai - Tài nguyên môi trường
1142 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Phú Thủy Đất đai - Tài nguyên môi trường
1143 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Hàm Tiến Đất đai - Tài nguyên môi trường
1144 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Phú Tài Đất đai - Tài nguyên môi trường
1145 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
1146 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
1147 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Xuân An Đất đai - Tài nguyên môi trường
1148 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Xã Tiến Thành Đất đai - Tài nguyên môi trường
1149 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Thanh Hải Đất đai - Tài nguyên môi trường
1150 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Bình Hưng Đất đai - Tài nguyên môi trường
1151 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Đức Nghĩa Đất đai - Tài nguyên môi trường
1152 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Lạc Đạo Đất đai - Tài nguyên môi trường
1153 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin) Phường Đức Thắng Đất đai - Tài nguyên môi trường
1154 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp thiếu thông tin). Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
1155 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Phường Mũi Né Đất đai - Tài nguyên môi trường
1156 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã Phong Nẫm Đất đai - Tài nguyên môi trường
1157 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Phường Phú Trinh Đất đai - Tài nguyên môi trường
1158 Đăng ký xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã Tiến Lợi Đất đai - Tài nguyên môi trường
1159 Đăng ký, xác nhận bản dự án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản UBND TP Phan Thiết Cam kết môi trường
1160 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) UBND TP Phan Thiết Cấp phép xây dựng
1161 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Phong Nẫm Cấp phép xây dựng
1162 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Tiến Lợi Cấp phép xây dựng
1163 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Tiến Thành Cấp phép xây dựng
1164 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Xã Thiện Nghiệp Cấp phép xây dựng
1165 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Mũi Né Cấp phép xây dựng
1166 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Hài Cấp phép xây dựng
1167 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Tài Cấp phép xây dựng
1168 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Thủy Cấp phép xây dựng
1169 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Phú Trinh Cấp phép xây dựng
1170 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Xuân An Cấp phép xây dựng
1171 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Thanh Hải Cấp phép xây dựng
1172 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Bình Hưng Cấp phép xây dựng
1173 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Nghĩa Cấp phép xây dựng
1174 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Lạc Đạo Cấp phép xây dựng
1175 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Thắng Cấp phép xây dựng
1176 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Hưng Long Cấp phép xây dựng
1177 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Đức Long Cấp phép xây dựng
1178 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) Phường Hàm Tiến Cấp phép xây dựng
1179 Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ UBND TP Phan Thiết Cấp phép xây dựng
1180 Điều chỉnh hộ tịch UBND TP Phan Thiết Tư pháp